Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Różnice kursowe. Kasa walutowa

2011-12-12

Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, na przykład faktury są wystawione w euro, a między dniem ich uzyskania (zarachowania) i dniem faktycznego otrzymania (tj. zapłaty przez kontrahenta) występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów (tj. zapłaty), ustalonego przez bank, z którego korzysta podatnik, oraz z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia uzyskania (zarachowania) przychodu.Nasz system Finansowo-Księgowy umożliwia rejestrację, zapamiętywanie, automatyczne wyliczanie powstających różnic kursowych i ich księgowanie. Należy tylko podać kurs dnia i wskazać której faktury dotyczy zapłata. Resztę wykonuje automat.

Kasa walutowa prowadzi obrót dowolnej waluty. Drukuje Kp i Kw. Posiada eksport Raportu kasowego do systemu Fk lub Książki podatkowej.

Dostępne są opcje: Obrót waluty, Dostępne środki i Różnice kursowe.

  

Fk - Różnice kursowe  Kasa walutowa
 Kasa walutowa dostępne środki  Kasa walutowa - zapisy
 Kasa walutowa - różnice kursowe  

 


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved