Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

e-Faktura

2012-03-04

E-faktura (inaczej faktura elektroniczna) to dokument elektroniczny, który w myśl przepisów rozporządzenia zrównuje się prawnie z tradycyjną fakturą w wersji papierowej.

 

Usługa Faktura elektroniczna umożliwia szybkie wystawianie i wysyłanie faktur droga internetową (tzw. e-faktury) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

To kompleksowe rozwiązanie obejmuje również:
- wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia
  utworzonych faktur elektronicznych oraz integralności ich treści,
- bezpieczne doręczenie wystawionych e-faktur ich odbiorcom,
- archiwizowanie wystawianych faktur elektronicznych na serwerze /komputerze/ wystawiającego.

System e-Faktura składa się z:
1. Programu Fakturowanie – generującego faktury w formie xml i PDF.
2. Programu zapewniającego autentyczność pochodzenia i integralność wysyłanej treści faktury.
3. Serwisu umożliwiającego bezpieczny dostęp do archiwum otrzymanych e-Faktur odbiorcom efaktur
    z wykorzystaniem strony WWW .

Nasz program informatyczny Fakturowanie, w trakcie standardowego wystawiania dokumentu, automatycznie przygotowuje e-Faktury do wysyłki. Dane przygotowywane są "w tle", niezauważalnie dla Operatora i spełniają wszystkie stawiane w tym zakresie wymagania. Przygotowane e-Faktury, Operator lub inna uprawniona osoba, może wysłać wszystkie równocześnie bądż grupowo lub pojedyńczo do adresatów.  Po wysyłce może wydrukować raport wysyłki na którym znajdzie liczę wysłanych eFaktur, adresy adresatów i kwoty.

Obowiązującym warunkiem przekazywania e-Faktur jest zgoda Kontrahenta na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną. Gotowy wzór zgody na otrzymywanie e-Faktur znajduje się pod prawym przyciskiem myszki w FAKTUROWANIU w menu KARTOTEKI - Kontrahenci.

Do podpisywania e-Faktur używany jest podpis kwalifikowany /powszechnie używany w systemie Płatnik do wysyłki dokumentów do ZUS/.

Faktura elektroniczna to rozwiązanie wygodne i bezpieczne. E-faktury spełniają wszystkie wymogi prawne i techniczne. Wszystkie e-faktury opatrzone są podpisem elektronicznym, dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja ich autentyczności.

 

 

Fakturowanie - możliwości programu

      

 

 

 

 


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved