Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Archiwum dokumentów

2014-07-08

Podczas pracy codziennej programu FAKTUROWANIE możesz jednym ruchem pogrupować Kontrahentów, tak aby mieć dostęp do wszystkich historycznych dokumentów, dotyczących konkretnego Kontrahenta. Przykładowo wystawiając fakturę chcielibyśmy podejrzeć faktury wystawione w zeszłym zamkniętym  roku.  Wystarczy wówczas przeciągnąć nagłówek "Skrót Kontrahenta" do panelu wyżej  "przeciągnij tutaj nagłówek kolumny wg której ma nastąpić pogrupowanie". Otrzymamy alfabetyczne zestawienie wszystkich Kontrahentów, do których zostały "doklejone" wszystkie chronologicznie wystawione dokumenty ( faktury, dokumenty Rw, Pz, itp). Cała historia obrotów z danym Kontrahentem dostępna jest po rozwinięciu "+". Dokumenty możemy edytować i dowolnie przetwarzać. Aby archiwum było stale dostępne podczas pracy codziennej należy w zakładce " Ustawienia " Programy narzędziowe" wykonać jeden raz "Dołącz zapisy archiwalne".

Dostęp do dokumentów archiwalnych jest również z zakładki "Kontrahenci" - prawy przycisk myszki.


 

 

Fakturowanie - Archiwum dokumentów  
   

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved