Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

e-Kontrahent

2012-02-06

System Finansowo-Księgowy firmy FIDES umożliwia  kontrahentom  ( osobom z zewnątrz )  bezpośrednie połączenie  z systemem  i dostęp do swoich danych (obrotów i zapisów na kontach finasowych). Odbywa się to na  podobnej zasadzie jak logowanie przez Internet do rachunku bankowego. Jest to niezwykle pomocne dla jednostek/osób, które nie prowadzą pełnej księgowości w celu ustalenia np. zadłużenia.

Taki bezpośredni i bieżący  dostęp eliminuje  również problem weryfikacji sald przez obie strony na koniec okresu sprawozdawczego. Kontrahent ma możliwość wydrukowania swoich obrotów i porównania ze swoimi zapisami.

 

Moduł e-Kontrahent może być wykorzystywany też w innych celach np. przedstawiciele handlowi firmy mogą sprawdzać przez Internet saldo i stan finansowy Kontrahenta /czy nie zalega z płatnościami względem naszej firmy/ i podejmować decyzje o dalszych sprzedażach dla niego.

 

O dostępie lub czasowym wyłączeniu Kontrahenta, bądź innych osób, do zgromadzonych danych decyduje administrator systemu Fk. Ma też wgląd w historię logowań i statystykę łącz.

 

Moduł ten spełnia zasady bezpieczeństwa danych poprzez podwójny system zabezpieczenia i hasła. Połaczenie Internetowe odbywa się poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu https.

 

Do łaczności i przeglądu danych można wykorzystać też urządzenia mobilne np. telefon komórkowy z dostępem do Internetu.

 

Dostęp do zbiorów może być wielostopniowy:

1. Kontrahent  Loguje się i ogląda tylko zapisy swojego konta.

2. Sprzedawca, Zootechnik, Akwizytor, Przedstawiciel handlowy, Kierownik Rejonu itp  Loguje się i ogląda "swoją" grupę Kontrahentów, których obsługuje i rozlicza /zrzut ekranu nr 2/.

3. Inspektor, Dyrektor, itp    Loguje się i przegląda salda i obroty Kontrahentów w podziale na Sprzedawów, Zootechników, Akwizytorów, Przedstawicieli handlowych itp.  Taki podgląd może stanowić narzędzie rozliczeń Sprzedawców, Akwizytorów... np. za ściągalność należności   /zrzut nr 3/.

 e-Kontrahent,  Logowanie  

 

 
e Kontrahent  - widok z monitora Sprzedawcy  

 

 

 e-Kontrahent - widok z monitora Kierownika  

 

 


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved