Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

2010-09-18

Dotyczy to międzyokresowych kosztów czynnych , które zostały poniesione w danym okresie, ale dotyczą przyszłych okresów np. koszty prenumeraty zakupione w roku bieżącym a przypadające na rok następny. Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego jak również w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat.


W panelu „międzyokresowe rozliczenie kosztów” ewidencjonuje się ogólną wartość danego kosztu np. wysokość polisy  ubezpieczenia samochodu, definiuje się na ile okresów kwota ta ma być podzielona i jakich kont dotyczy.


Podczas eksportu do systemu Fk, wartość ta ( najczęściej 1/12 kosztu ) jest przenoszona do wskazanego miesiąca dekretów. Operator nie musi więc co miesiąc pamiętać i ustalać wysokość kosztów międzyokresowych przypadających do rozliczania w danym miesiącu a jedynie zaimportować notę księgową.

 

 

Fk - Międzyokresowe rozliczenie kosztów  Nota księgowa z Międzyokresowego Rozliczenia Kosztów
   

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved