Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Outsourcing IT

2010-10-15

Outsourcing IT polega na przekazaniu obsługi informatycznej firmy zewnętrznemu usługodawcy - w ręce wykwali­fikowanych fachowców.

Niewiele jest firm, które w codziennej pracy nie wykorzystują technologii informatycznych. Wsparcie procesów biznesowych systemami informatycznymi wprowadza nowe, dotychczas nie istniejące rodzaje ryzyka, którymi trzeba zarządzać. 


PHU FIDES oferuje współpracę w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej dla firm, jednostek budżetowych i jednostek samorządowych.

Zapewniamy pomoc w utrzymaniu i obsłudze infrastruktury informatycznej (komputery, oprogramowanie, sieć, nadzór nad stroną internetową) oraz doradzamy i wdrażamy rozwiązania poprawiające jej funkcjonowanie.
Zapewniamy bezpieczeństwo kluczowych danych firmy poprzez ich regularną, zgodną z przyjętym harmonogramem, archiwizację.

OUTSOURCING IT - korzyści:
-sprawna administracja sieci i systemów IT,
-bezpieczeństwo danych,
-brak przestojów,
-optymalne zarządzanie zasobami sprzętowymi,
-zmniejszenie ryzyka.

Oferujemy formy współpracy:
- Stała umowa serwisowa w ramach nadzoru,
- Doraźna opieka komputerowa.

Stała opieka serwisowa  zdecydowanie zmniejsza możliwość wystąpienia poważnej awarii powodującej przerwę w pracy, a w przypadku wystąpienia problemów, dzięki  podpisanej umowie, gwarantuje krótki czas reakcji na zaistniałe zdarzenia. Wysokość stałej opłaty miesięcznej ustalana jest po przeprowadzeniu w Państwa firmie audytu dotyczącego ilości i rodzaju sprzętu, który ma zostać objęty stałą umową serwisową oraz zakresu wykonywanych w jej ramach usług. Zakres, warunki i koszt każdej stałej umowy serwisowej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.


Koszt doraźnej opieki komputerowej uzależniony jest od rodzaju problemu, stopnia jego trudności oraz zakresu. Koszt usługi ustalany jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Rozliczenie odbywa się każdorazowo po wykonaniu usługi (na podstawie wystawionej faktury VAT).Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved