Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Kontrola zapłat za FV

2014-05-12

Możesz kontrolować terminowość wpłat za wystawione faktury bezpośrednio w FAKTUROWANIU w module  Pracy codziennej.


Jest to szczególnie przydatne kiedy wystawiając Kontrahentowi fakturę z terminem płatności chcemy sprawdzić, czy uregulował on zapłatę za poprzednio wystawione faktury. Nie musimy przy tym opuszczać pracy codziennej, czy logować się do innego systemu.


Przy każdej wystawionej fakturze po prawej stronie widnieje kolumna data zapłaty i kwota zapłaty.

Należy "podświetlić" tę fakturę a po uzupełnieniu daty kwota płatności zostanie automatycznie wypełniona. Jeżeli zapłata została dokonana w innej wartości należy wpisać tę wartość "ręcznie" a kolumna "Pozostało do zapłaty" wyliczy się i wypełni automatycznie.. Przy fakturach niezapłaconych, w polu data zapłaty widnieje charakterystyczny ostrzegawczy trójkącik. Znak ostrzegawczy trójkąta pojawia się przy nieuregulowanych fakturach których termin płatności już minął.


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved