Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Preferencje Kupujących

2014-06-03

W programie FAKTUROWANIE , HURTOWNIA i programie CONTROLLING znajdziemy narzędzie umożliwiające ocenę  preferencji kupujących. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do oceny dynamiki sprzedaży towarów, materiałów, czy usług dla konkretnego kontrahenta, czy grupy kontrahentów.

Zestawienie można dokonać w  horyzontach czasowych (miesięcznych, kwartalnych, od początku roku) w  podziale  na  grupę towarową lub szczegółowo według  konkretnej kartoteki towarowej. Operator decyduje jaki zakres danych jest w danej chwili niezbędny. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie właściwych parametrów z listy dostępnych, która można uruchomić  w lewych górnym  ekranu  - "click here to show /hide/move columns". Dodatkowo można sortować kolumny według wielkości sprzedanych ilości, czy wartości sprzedaży, co pozwala na klasyfikacje kontrahentów od strategicznych do detalistów. Dokonane zestawienia można zaprezentować w formie graficznej: wykresów słupkowych,wstęgowych,kołowych lub innych. Jest do jedno z podstawowych narzędzi skierowanych przede wszystkim do zatrudnionych w dziale marketingu. Przy odpowiednim zastosowaniu  pozwala analizować szereg   parametrów związanych ze sprzedażą.

Tworząc zestawienie możemy określić granicę obrotów od której będziemy emitować dane np. 10 000 zł – to minimalna kwota zakupów od początku roku. Tylko Kontrahenci powyżej te kwoty znajdą się w zestawieniu – i zestawienie będzie bardziej przejrzyste.

Zestawienie opisuje wartość sprzedaży netto w okresie i kwartałach, sprzedaż ilość oraz wartość udzielonych opustów.

    
   

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved