Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Analizy graficzne

2013-04-01

Moduł ANALIZY GRAFICZNE umożliwia prowadzenie analiz w postaci graficznej z wykorzystaniem gromadzonych danych przez programy: Finansowo - księgowy, Magazyn lub Fakturowanie. Moduł ten klasyfikowany jest do grupy wykresów statystycznych stanowiących wizualizacje przeprowadzonych uprzednio analiz statystycznych (na przykład grupowania danych), prezentujący histogramy w przekroju czasowym a w wersji wielozakładowej również w przekroju zakładami. Możliwości prezentacji wyników w postaci graficznej posiadają nasze programy: Finansowo-księgowy i Fakturowanie. Jest jednym z elementów Controllingu.


Prezentacje graficzne stanowią alternatywną - w stosunku do opisu słownego i tabelarycznego - formę opisu danych statystycznych. Przedstawienie informacji o danych w formie wykresu pozwala niejednokrotnie na dokładniejszy ich ogląd niż w przypadku prezentacji w formie tabel czy statystyk opisowych.

 

Użytkownik może wybrać wykres w postaci 2D lub 3D, zakres czasowy, formę wykresu słupkowego, kołowego, liniowego, taśmowego, itp. Wykresy mogą być przeglądane i drukowane. Może też sam tworzyć dowolne wykresy samodzielnie, wskazując żródło danych z np. konto syntetyczne czy konto analityczne systemu Fk.

 

Przykładowe analizy graficzne:

- Przychody.

- Koszty,

- Zysk,

- Środki Trwałe,

- Należności,

- Zobowiązania,

- Sprzedaż.

- itd, itp. 

 

Analiza graficzna Należności  Analiza graficzna Należności i Zobowiązań  
Analiza graficzna Przychodów, Należności i Zobowiązań  Środki Trwałe  

 

Usługi obce, Delegacje  Obroty z Kontrahentami. Gruby i cienki klient.
 Obroty do naliczania prowizji za sprzedaż  

 

 

 

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved