Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Analiza wskaźnikowa

2011-05-30

Analiza wskaźnikowa (ang. ratio analysis) – jedna z najczęściej stosowanych analiz, wykorzystywana do porównania kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jest częścią analizy finansowej i jednym z elementów Controllingu.

W analizie wskaźnikowej, w naszym systemie Finansowo Księgowym, na podstawie kont ksiegowych tworzy się szereg wskaźników pomagających ocenić działalność firmy/przedsiębiorstwa.Automatycznie tworzymy podstawowe grupy wskaźników:


WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

- Rentowność obrotu

- Rentowność majątku ogółem (ROA)

- Rentowność kapitałów własnych ogółem (ROE)


WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

- Dźwignia finansowa

- Wskaźnik poziomu kosztów

- Wydajność pracy na 1 zatrudnionego


WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

- Wskaźnik płynności I stopnia

- Wskaźnik płynności II stopnia

- Wskaźnik płynności III stopnia


WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

- Wskaźnik obrotu należnościami

- Wskaźnik obrotu zobowiązaniami

- Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  

Analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa 

 

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved