Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Grupa konsumencka

2012-06-25

W systemie Fakturowanie możesz wystawić dokument sprzedaży dla większej liczby Nabywców - Grupie Konsumenckiej.


Zdarza się, że naszymi odbiorcami nie jest indywidualny nabywca, ale grupa np. grupa konsumencka, która nabywa towary, czy usługi znacznej wartości. Przykładem może być grupa rolników zakupującą traktor do wspólnych celów (na zasadzie współwłasności).


W systemie Fakturowanie istnieje możliwość sprzedazy właśnie dla grup konsumenckich. Wystawiając fakturę dla konkretnego nabywcy możemy dołączyć innych nabywców z listy wprowadzonych Kontrahentów. W pracy codziennej pod prawym przyciskiem myszy istnieje zakładka "grupa konsumencka". Po otwarciu jej możemy dodać Kontrahentów, usunąć, czy zapisać grupę.


Jeden Kontrahent może należeć do kilku grup. Na fakturze w polu nabywca pojawi się ostatecznie kilku kontrahentów.

 

Wybór opcji: Grupa konsumencka Tworzenie Grupy Konsumenckiej 
 Faktura dla Grupy Konsumenckiej  

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved