Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Dokumenty archiwalne a Praca codzienna

2012-11-22

W programach firmy FIDES: Fakturowanie, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Magazyn można oglądać dokumenty archiwalne w module "Pracy codziennej" bez otwierania archiwum.

 

Wystarczy w Menu podręcznym (prawy przycisk myszki) wybrać opcję: Dołącz dokumenty archiwalne i zaznaczyć dołączane lata.

 

Służyć ma przede wszystkim wystawianiu bieżących faktur korygujących do faktur z zamkniętego okresu oraz przeglądu wystawionych dokumentów archiwalnych bez przerywania pracy bieżącej.

Jeśli chcemy wystawić korektę do faktury z roku już zamkniętego, wystarczy w pracy codziennej pod prawym przyciskiem myszy dołączyć okresy archiwalne. Obok bieżących dokumentów pojawią się dokumenty z zamkniętego okresu.


Po opuszczeniu pracy bieżącej nastąpi automatyczne odłączenie archiwum.  

Dołącz archiwum  Wybierz lata archiwalne
   

 

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved