Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Odsetki za nieterminowe zapłaty

2013-07-31

Fakturowanie posiada możliwość automatycznego naliczania i dopisywania odsetek za zwłokę za faktury zapłacone z opróźnieniem, w trakcie bieżącego wystawiania faktur.


Fakturowanie łączy się automatycznie z systemem Finansowo księgowym, gdzie sprawdza terminy zapłat naszych Faktur i nalicza Kontrahentom odsetki za ich opóźnione spłaty.


System Finansowo - księgowy może być zainstalowany na innym serwerze /komputerze/ firmy, w innej miejscowości. Fakturowanie łaczy się Internetem z Fk  odczytuje i nalicza odsetki automatycznie. 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved