Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Analizator terytorialny sprzedaży

2013-06-30

Jest to specyficzny  rodzaj analizy dla firm prowadzących sprzedaż zorientowaną na  tzw. teren. Umożliwia dokonywanie terytorialnej analizy danych sprzedażowych i bieżącej oceny sytuacji zachodzącej w strukturze przychodów z konkretnej jednostki terytorialnej. Analizę tę można prowadzić na  poziomie administracyjnym:

gminy,

powiatu,

województwa,

poczty,

osoby odpowiedzialnej za sprzedaż na określonym terytorium/ rejonie firmy,

grup towarowych.

 

Zestawienie jest dokonywane na podstawie należności – obrotów konta kontrahenta  w ujęciu miesięcznym i narastającym, w porównaniu do takiego samego okresu  roku ubiegłego. Operator może dowolnie zestawiać  przychody ze sprzedaży  w podziale na województwa, powiaty, gminy, zakłady, sprzedawców/akwizytorów/osób odpowiedzialnych/itp, Kontrahentów, grup towarowych lub konkretnych towarów.

 

Wyniki prezentowane są w formie tabelarycznej. Spadek przychodów, w porównaniu do roku ubiegłego, sygnalizowany jest zmianą koloru - tak by zwrócić uwagę oglądającego zestawienie. Wyniki można też prezentować na mapach /prawy przycisk myszki/.

 

Źródłem danych jest program Finansowo - księgowy lub program Fakturowanie. Analizator może też importować i prezentować dane przygotowane w dowolnych programach. 

 

 Jest jednym z elementów Controllingu.

 

 Sprzedaż towarów w miesiącach  Sprzedaż w województwach, powiatach, gminach
 Mapa sprzedaży  Sprzedaż wg Ajentów /osób odpowiedzialnych/
 Miesięczna sprzedaż w powiatach w porównaniu do roku ubiegłego  Sprzedaż miesięczna - graficznie
 Sprzedaż roku bieżącego wg gmin  Sprzedaż w grupach towarowych

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved