Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Kokpit dyrektora

2014-09-08

 

Zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Stała analiza wartości  oraz trendu tych wskaźników, i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.


Trend – wyliczany jest na podstawie porównania wyświetlanego wyniku z analogicznym wynikiem z miesiąca (trzech miesiący) roku ubiegłego. Jeśli różnica jest dodatnia to Trend jest zwyżkowy (np. wzrost zapasów, wzrost średnich wynagrodzeń, wzrost liczby Klientów,itp), jeśli ujemna to Trend jest zniżkowy (np. spadek zapasów, zmniejszenie średnich wynagrodzeń, spadek liczby Klientów, itp.). Jeśli Trend jest zwyżkowy to wskaźnik jest w kolorze zielonym, jeśli zniżkowy to kolor wskaźnika.


Kokpit jest częścią składową programu Controlling i dzieli się na zakładki tematyczne:

  1. Ogólne
  2. Należności i zobowiązania
  3. Efektywność handlowców
  4. Stan wg rejonów /zakładów, filii/ 

 

 

 

Pulpit dyrektora sprzedaży   
 Kokpit dyrektora - należności i zobowiązania  

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved