Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Ulgi podatkowe

2017-01-02

Od 1 stycznia 2017 r. znowelizowana została treść art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmianie uległa zaś kwota zmniejszająca podatek, przy czym jej wysokość nie jest już stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody były opodatkowane według skali.


Jak będzie jednak wyglądać rozliczenie miesięczne zaliczek na podatek dochodowy?

Tak jak w roku 2016. Wyliczając miesięczny podatek dochodowy naliczamy go identycznie jak w roku ubiegłym 2016 uwzględniając kwotę ulgi podatkowej 46,33 zł. /chyba, że pracownik złożył oświadczenie o zasosowaniu innej ulgi: bo np. planuje uzyskanie dużego lub uzyskanie małego dochodu/.

 

 

Jak będzie jednak wyglądać rozliczenie roczne  podatku dochodowego ?

Cały rok naliczymy podatek wg "starej ulgi" podatkowej. W rozliczeniu rocznym PiT w algorytmie uwzględniamy ulgę podatkową z tabeli:


Tabela ulg podatkowych  
   


W zależności od uzbieranego przez pracownika dochodu rocznego do opodatkownia z tabeli wybieramy kwotę ulgi podatkowej, podstawiamy do wzoru i wyliczamy kwotę roczną podatku. Jeśli pracownik nadpłacił podatek w miesięcznych rozliczeniach to podatek zwracamy jeśli nie to pracownik dopłaca.


Pracownik, dobrze zarabiający (powyżej 126 tys. zł rocznie), lub rozliczający się ze współmałrzonkiem, powinien we własnym interesie złozyć w kadrach oświadczenie, ażeby przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek nie uwgzlędniać mu żadnej ulgi podatkowej, którą po rozliczeniu rocznym będzie musiał zwrócić.


Nasz program Płace i Kadry dostosowany jest do zmienionych przepisów.


Nie słuchać polityków i mediów bo dużo szumią i biją tylko pianę. Większość z nich nie wie co uchwaliła !.


 

 

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved