Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Controlling

2013-05-01

CONTROLLING – wartość dodana do systemów IT PHU FIDES.


Controling jest to system wspomagania kierownictwa przedsiębiorstwa w procesie operacyjnego i strategicznego zarządzania, orientujący decyzje i działania kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania na globalne cele przedsiębiorstwa jako całości.


Controling – to proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość.


Controling strategiczny jest procesem obejmującym prognozowanie i planowanie, w którym naczelny zarząd decyduje o najważniejszych kwestiach związanych z polityką firmy w zakresie strategii produktu, jak i strategii marketingu.


Wspomaga kierownictwo w procesie: planowania, motywowania, kontrolowania.


W skład Controllingu wchodzą części składowe/moduły:

 ANALIZY

 

 

MONITORY PŁATNOŚCI

 • Monitor należności,
 • Monitor zobowiązań,
 • Monitor waluty obcej.

 

OBRÓT TOWAROWY

 • Analizator sprzedaży,
 • Uzyskana marża,
 • Średnia cena sprzedaży,
 • Udzielone opusty,
 • Zakupy ogółem,
 • Średnie ceny zakupu,
 • Preferencje Kupiujących,
 • Stan magazynowy i okresy zalegania.

 

PLAN i WYKONANIE

 • Budżetowanie,
 • Plan sprzedaży,
 • Realizacja miesięczna sprzedaży.

 

TRENDY

 

 

Controlling to zaawansowane narzędzie biznesowe oparte na wielowymiarowych mechanizmach analitycznych, umożliwiające kompleksowe zarządzanie firmą i jej zasobami. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom,  instrumenty wykorzystane w Controllingu wspierają proces decyzyjny we wszystkich obszarach  funkcjonalnych firmy. Pozwala to na standaryzację i przetwarzanie dużej ilości danych z wielu źródeł. Aplikacja, poza standardową prezentacją w postaci tabel i wykresów, umożliwia także graficzną prezentację danych bezpośrednio z systemu Controlling za pomocą funkcji przeciągnij i upuść (drag & drop), co zapewnia wgląd w działalność firmy w różnych przekrojach i na różnych poziomach szczegółowości, od ogółu do szczegółu.

 

Controlling posiada możliwość importu danych również z innych programów niż programy Fidesa.

 

  FIDES Controlling


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved