Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Analiza obrotu towarowego

2012-03-11

Analizator obrotu towarowego wchodzi w skład Controllingu i dostarcza, w przekroju czasowym,  informacji o:

 

 • wielkości sprzedaży netto
 • ilości sprzedanego towaru
 • średniej ceny sprzedaży
 • uzyskanej marży 
 • udzielonych opustach

 


Uzyskane dane emitowane są w formie tabelarycznej i można je grupować:

 • gminami
 • powiatami
 • województwami
 • osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż (akwizytorami, zootechnikami, itp)
 • rodzajami dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, korekty,..)
 • miesiącami
 • latami

Tabelę można wyświetlać w formie graficznej, przenosić do Excela bądź na drukarkę.

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved