Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Kalkulator odsetek

2011-09-28

 

Przy pomocy "Kalkulatora odsetek"  dostępnego w systemie Fk, możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty kwot.


Jeżeli podasz termin, w którym będziesz chciał uregulować nieopłacone w terminie należności, kalkulator umożliwi Ci naliczenie kwoty należnych odsetek za zwłokę.W celu obliczenia kwoty należnych do zapłaty odsetek za zwłokę podaj:

 

  • kwotę należności,
  • termin, w którym powinieneś te nalezności opłacić,
  • dzień, w którym będziesz chciał zapłacić te należności


a kalkulator obliczy i wyświetli Ci kwotę naleznych odsetek.


Kalkulator korzysta z tabeli odsetek z modułu:

Kartoteki

Stopy procentowe do naliczania odsetek 

Kalkulator odsetek w Fk  Tabela odsetek w Fk
   

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved