Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Woda - zmiany w programie

2015-07-02

Program WODA działa już w nowej szacie graficznej.

Jest to program sieciowy, bez limitu operatorów, ilości Odbiorców wody czy ilości wpisów rejestracji zdarzeń.


Wraz z "Czynszami" i "Rozliczaniem Śmieci"  stanowi zintegrowany programow pod nazwą OPŁATY

 

WODA jest uniwersalnym programem dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi wodno - ściekowe oraz komunalne. Służy do rozliczenia zużycia wody i ścieków i umożliwia  rozliczenie opłat za wodę  naliczanych według wskazań licznikowych, ilościowych i ryczałtowych. Można nim rozliczać opłaty związanie z opomiarowanym za pomocą liczników lub ryczałtowym zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków .


Możliwości systemu:

 • naliczanie opłat abonamentowych i opłat za odczyt
 • prowadzenie kartoteki odbiorców wody, rejestr osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • rozliczanie zaewidencjonowanego płatnika poprzez obciążenie ryczałtowe czy na podstawie liczników.
 • generowanie planów naliczeń na podstawie planu przypisów wg norm i według odczytów,
 • tworzenie przypisów z zaewidencjonowanych planów norm, odczytów wodomierzy i naliczonych odsetek  a następnie przygotowanie na tej podstawie faktur lub ewentualnie faktur korygujących
 • cenę i jej stawkę VAT obowiązującą w danym okresie,
 • kwotę netto, VAT i brutto.
 • Opcjonalne raporty ekranowe: karta, liczniki, naliczenia zużycia, przypisy-odpisy, wpłaty, salda;
 • Generowanie faktur do systemu Sprzedaż, rejestrowanie wpłat, prowadzenie dziennika obrotów, sporządzanie zestawień
 • Rejestr sprzedaży – umożliwia różne podziały fakturowania (np. oddzielne dla danej miejscowości, w zależności od asortymentu), podrejestry sprzedaży;
 • Możliwość ręcznego wystawienia faktury, np. korygującej – generowanie naliczenia przypisów na podstawie faktury
 • Generowanie not odsetkowych od wpłat po terminie;
 • Możliwość naliczeń prognozowanych i na ich podstawie naliczeń rozliczających
 • Ewidencjonowanie upomnień, dodrukowywanie faktur, druki przelewowe
 • W momencie zmiany stawek program nalicza opłatę za wodę proporcjonalnie do dni między odczytami
 • Gospodarka wodomierzowa (ewidencja, historia podłączeń, legalizacja wodomierzy, ewidencja awarii)

 


Program prowadzi szczegółowo i historycznie m.inn:

- kartoteki finansowe Kontrahentów,

- rejestry Vat sprzedaży,

- Kasę,

- rejestry i odczyty wodomierzy.

 


Program rozsyła automatycznie e-Dokumenty. Nalicza odsetki od opóźnionych zapłat.

 

Przykładowe zrzuty ekranu:

Prognoza zużycia wody Gotowy przelew dla Kontrahenta 
 Przypis z Planu  Kasa
 Moduł Wydruki  Kartoteka finansowa
 Kontrahenci  Odczyty wodomierzy
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved