Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Indywidualny termin płatności faktur

2010-09-16

W programie Fakturowanie Operator może przypisać Kontrahentowi indywidualny termin płatności faktur /prolongatę w zapłacie/  lub zaznaczyć, że sprzedaż dla tego Kontrahent może być realizowana tylko gotówką. 


Wystarczy w module:

Kartoteki

            Kontrahenci

                        w zakładce: Opis cd..

 

 

wprowadzić odpowiednie dane.Jeśli Operator wybierze  Kontrahenta, któremu przypisano "Rozliczanie tylko gotówką", w momencie wystawiania dla niego faktury, program zasygnalizuje  ten fakt komunikatem oraz automatycznie wybierze sposób zapłaty "gotówka". 

Termin płatności faktur, Zapłata tylko gotówką  
   

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved