Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Plan i wykonanie. Budżetowanie

2012-04-13

BUDŻETOWANIE


Wielowariantowe Budżetowanie i raportowanie – zarządzanie przyszłością, planowanie i ocena scenariuszy. Jest jednym z elementów Controllingu.


Zebranie w jednym miejscu wszystkich danych na temat planu i wykonania budżetów; 


Możliwość bardzo łatwego porównania ze sobą różnych wersji budżetu; 


Stworzenie w krótkim czasie sprawnie działającego i elastycznego systemu informacji zarządczej; 


Budżetowanie zapewnia możliwość dostosowania raportów, różne typy układu, 3-poziomowe grupowanie kolumn, ustalanie harmonogramu generowania raportów oraz dostarczanie ich za pośrednictwem poczty email do użytkowników, dla których są one przeznaczone.


Monitorowanie wykonania planu, analiza odchyleń budżetowych i wskaźników finansowych 

 

System Fk naszej firmy umożliwia automatyczną i ciągła kontrolę przychodów i kosztów  /dochodów i wydatków/  z przyjętym planem.

Plan może być wprowadzony w ujęciu rocznym,  miesięcznym lub kwartalnym.

Zestawienie umożliwia kontrolę wykonania założonych zamierzeń oraz wolumen odchyleń od planu w miesiącu, kwartale wydruku i narastająco od początku roku.


W Budżetowaniu korzystamy z metody ekstrapolacji historycznych trendów i metody zorientowanej na cele.

 

Budowa Budżetu charakteryzuje się:

  • bezpośrednim wyborem kont z planu kont programu Finansowo Księgowego,
  • prostą definiowalnością zestawień,
  • wyborem lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników,
  • grupowym wypełnianiem danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku,
  • prognozowaniem przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie.


Poniżej przykład zestawienia planu i wykonania firmy standardowej.

Plan i Wykonanie 1  Plan i Wykonanie 2

Poniżej fragment sprawozdania o wydatkach i dochodach  jednostki  budżetowej.

Wydatki i Dochody 1 Wydatki i Dochody 2 

 

Poniżej inny przykład budżetu firmy.

 

Budżet firmy  
   

 

                         Program Fk - możliwości programu

                                   

                     

 

 


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved