Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Zestawienie uniwersalne

2014-05-11

FAKTUROWANIE w module Wydruki posiada poręczne zestawienie uniwersalne, które pozwala ocenić najistotniejsze parametry sprzedaży między innymi:

  • uzyskaną marżę,
  • średnią cenę sprzedaży,
  • sumę naliczonych i zastosowanych opustów cenowych,
  • procent udzielonych opustów,
  • wartość sprzedaży wg cen zakupu,
  • sprzedaż w walucie obcej,
  • wartość sprzedaży wg Handlowców, działów firmy, placówek handlowych, itp.

 

 W tym celu należy uruchomić  wydruki dalej obroty towarów i usług i wybrać zestawienie uniwersalne.


Zestawienie to klasyfikowane jest do grupy wykresów statystycznych stanowiących wizualizacje analiz (na przykład grupowania danych), prezentujący histogramy w przekroju czasowym.


Analizy możemy dokonać w oparciu o

  • sprzedaż (faktury i korekty),
  • rozchody ( zawierające dodatkowo rozchody wewnętrzne)
  • przychody.

 

 

W  zestawieniu tym operator sam może definiowanie wykaz składników, które mają być ujęte w  wydruku. W lewym górnych rogu znajdują się  2 zakładki pokaż/ukryj kolumny. W pierwszej  możemy zaznaczyć miesiące które maja być objęte analizą, w drugiej  ujęte składniki. Wykaz  ma strukturę  drzewka. Po naciśnięciu znaku + następuje jego dalsze rozwinięcie.  

 

Tabelę wyników możemy przedstwić w graficznie wybierając dowolny rodzaj prezentacji jak również eksportować do Excela.

 

 

Zestawienie uniwersalne - jedna z tabel  Zestawienie uniwersalne - wykres
   

 
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved