Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Metoda wyceny zapasów

2010-08-04

W programie Magazyn wybierz  najkorzystniejszą metodę wyceny zapasów: Fifo, Lifo, Cenę średnioważoną, Hifo, Lofo.


Wyceny rozchodu zapasów ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości według zasady:

 

  1. cen przeciętnych , to jest według średniej ważonej cen danego składnika aktywów,
  2. FIFO - "pierwsze przyszło- pierwsze wyszło"- przyjmuje się, że rozchód składnika wycenia się kolejno po cenach tych składników, które zostały nabyte najwcześniej,
  3. LIFO - "ostatnie przyszło-pierwsze wyszło", przyjmuje się, że rozchód składnika wycenia się kolejno po cenach tych składników , które zostały nabyte najpóźniej
  4. w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.
  • LOFO – Lowest In First Out.  W przypadku procedury LOFO (lowest in/first out) przyjęte jest, że najpierw towary o najniższej wartości zostają w pierwszej kolejności pobrane i zużyte. W magazynie zostają wtedy towary o najwyższej wartości.
  • HIFO – Highest In First Out. Przy procedurze HIFO (highest in / first out) zakłada się, że zawsze najdroższe towary są w pierwszej kolejności rozchodowywane. W magazynie zostają wtedy towary o najniższej wartości.
  • FEFO – First Expired First Out.  Przy metodzie FEFO (first expired / first out) wychodzi się z założenia, że towary z najwcześniejszą datą ważności składowane są na początku i rozchodowywane. Ten system znajduje zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej, weterynaryjnej,przemysłowej gdzie istotne są daty przydatności do spożycia, czy daty upływu certyfikatu towaru, daty gwarancji towaru w zależnosci od daty produkcji.
 

Wybór metody wyceny  
   
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved