Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Wydruki - bez otwierania archiwum

2013-11-21

W wydrukach w module "Obroty towarów i usług" programu FAKTUROWANIE możemy tworzyć szereg zestawień za okresy dłuższe niż okresy bieżące tzn. z uwzględnieniem okresów zarchiwizowanych, bez konieczności otwierania archiwum.

 

W jednym wydruku możemy zatem uzyskać dane z zakres kilku lat.

 

Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne np. do bieżącej analizy obrotów z danym kontrahentem. W krótkim czasie pozwała np. sprawdzić co najczęściej kupuje klient lub "odnaleźć" rodzaj towaru  zakupionego przed laty i dopasować do niego cześci zamienne.

Łączenie okresu bieżącego z okresami zarchiwizowanymi jest dostępne w następujących zestawieniach :
- Obroty według indeksów materiałowych,
- Zestawienie obrotów z kontrahentami,
- Wartość obrotów z kontrahentami,
- Zestawienie sprzedazy według cen magazynowych i cen sprzedaży,

- Zestawienie przychodów i rozchodów.


Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved