Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Woda

 

Woda - Rozliczanie, windykacja należności związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. 

WODA jest uniwersalnym programem dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi wodno - ściekowe oraz komunalnych. Służy do rozliczenia zużycia wody i ścieków i umożliwia  rozliczenie opłat za wodę  naliczanych według wskazań licznikowych, ilościowych i ryczałtowych. Można nim rozliczać opłaty związanie z opomiarowanym za pomocą liczników lub ryczałtowym zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków .

 

Program oferuje


- możliwość definiowania dowolnej liczby kartotek Odbiorców wody,
- możliwość rozliczania zużycia wody według norm lub liczników,
- możliwość odtworzenia dowolnych dokumentów w dowolnym czasie,
- robienie zestawień odbiorcom indywidualnym i zbiorowym w okresach 
  miesięcznym lub okresowym, pełną historię dokonywanych operacji, 
- drukowanie Faktur Vat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, rejestrów Vat, 

- tworzenie i wysyłka e-Faktur i e-Dokumentów,

- pełną Kartotekę finansową Kontrahenta,

- kasę do rejestracji wpłat,

- dowolną liczbę użytkowników zabezpieczoną hasłami, 
- tworzenie skompresowanych kopii baz danych oraz możliwość 
  ich odbudowy na podstawie zachowanych plików, 
- na życzenie klienta, połączenie z terminalem płatniczym.Możliwości systemu:

 • naliczanie opłat abonamentowych i opłat za odczyt
 • prowadzenie kartoteki odbiorców wody, rejestr osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • rozliczanie zaewidencjonowanego płatnika poprzez obciążenie ryczałtowe czy na podstawie liczników.
 • generowanie planów naliczeń na podstawie planu przypisów wg norm i według odczytów,
 • tworzenie przypisów z zaewidencjonowanych planów norm, odczytów wodomierzy i naliczonych odsetek  a następnie przygotowanie na tej podstawie faktur lub ewentualnie faktur korygujących
 • cenę i jej stawkę VAT obowiązującą w danym okresie,
 • kwotę netto, VAT i brutto.
 • Opcjonalne raporty ekranowe: karta, liczniki, naliczenia zużycia, przypisy-odpisy, wpłaty, salda;
 • Generowanie faktur do systemu Sprzedaż, rejestrowanie wpłat, prowadzenie dziennika obrotów, sporządzanie zestawień
 • Rejestr sprzedaży – umożliwia różne podziały fakturowania (np. oddzielne dla danej miejscowości, w zależności od asortymentu), podrejestry sprzedaży;
 • Możliwość ręcznego wystawienia faktury, np. korygującej – generowanie naliczenia przypisów na podstawie faktury
 • Generowanie not odsetkowych od wpłat po terminie;
 • Możliwość naliczeń prognozowanych i na ich podstawie naliczeń rozliczających
 • Ewidencjonowanie upomnień, dodrukowywanie faktur, druki przelewowe
 • W momencie zmiany stawek program nalicza opłatę za wodę proporcjonalnie do dni między odczytami
 • Gospodarka wodomierzowa (ewidencja, historia podłączeń, legalizacja wodomierzy, ewidencja awarii)

 

  

 

 

Słownik Kontrahentów wody i ścieków  Rejestr wodomierzy i Odczyty wodomierza   
 Prognoza zużycia wody  Przelew - gotowy druk  
 Przypis na podstawie Planu  Moduł WYDRUKI  
Kartoteka finansowa Kontrahenta  Kasa
   

 

 

 

 

 

 Program
Wersja demo / Windows
E-sklep 
Woda
[w przygotowaniu]

 

 

 

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved