Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Pszczoły

Pszczoły - System "Księga Pszczół"  prowadzi rejestr matek pszczelich oraz ich rodowodów. Przy wykorzystaniu Internetu można pracować i korzystać z systemu z każdego dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu.


System realizuje następujące funkcje:
- Rejestruje dane o pasiekach pszczelich,
- Rejestruje dane o matkach pszczelich,
- Automatycznie kwalifikuje matki pszczele do wpisu do ksiąg Wstępnej lub Głównej,
- Tworzy tabulogramy hodowlane i rodowody,
- Generuje zestawienia analityczne i syntetyczne.

 

Progi dla Ksiąg zawierają dane liczbowe, jakie matka pszczela musi spełnić, by zakwalifikować się jako matka Hodowlana wpisana do Ksiąg.
Progi wyznaczone są dla ras i lini i są to:
1. Miodność
2. Rozwój rodziny pszczelej
3. Skłonność do rójki
4. Łagodność
5. Zimnotrwałość
6. Zachowanie higieniczne
7. Siła rodzin
8. Dynamika rozwoju
9. Wczesność rozwoju
10. Długość języczka
11. Szerokość IV tergitu
12. Indeks kubitalny

 

Opis minimalnych wymagań dla matek pszczelich wpisywanych do części wstępnej księgi dla linii hodowlanej pszczół Operator może uzyskać klikając w znak spinacza kolumny "Wymagania - opis". Opis ten zawiera minimalne cechy fenotypowe, produkcyjne, biologiczne i zachowania dla danej rasy i lini wynikające z obowiązujących przepisów.


Zrzuty programu:

 

 

 

Program
Wersja demo / Windows
Pszczoły
[w przygotowaniu]
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved