Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Gospodarka materiałowa

Magazyn + Sprzedaż  -Gospodarka Materiałowa - Program do prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej z możliwością fakturowania i rozliczania inwentury. Stany magazynowe z możliwością dokonywania przecen.


Podstawowa funkcjonalność systemu:
- obsługa wielu magazynów,
- zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, okres   przechowywania,
  lokalizacja w magazynie),
- wycena stanów magazynowych metodą FIFO, LIFO, Ceny Średnioważonej, HIFO,
  LOFO i wydruki stanów magazynowych na dowolny dzień
  - zestawienia obrotów magazynowych za dowolny okres według różnych kryteriów,
- prowadzenie ewidencji dokumentów obrotu materiałowego z automatyczną
  aktualizacją kartoteki stanów magazynowych,
- pełne rozliczenie inwentaryzacji, generowanie i wycena arkuszy spisowych,
  Do sporządzenia spisu z natury można wykorzystać kolektory danych.
- automatyczne generowanie noty księgowej z możliwością eksportu do systemu Fk,
- wielostanowiskowe wprowadzanie danych. Program posiada właściwości systemu
  korporacyjnego tzn. przy pomocy  Internetu umożliwia bezpieczną pracę, na
  wspólnym zbiorze nieograniczonej ilości operatorów,
- zamienia dokumenty Wz i paragony na faktury, automatyczne generuje
  dokument Wz do faktury,
- posiada możliwość transferu danych wraz z dokumentem dla Klienta oraz możliwość
  importu dokumentów zakupu do systemu.
- Możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku w "ilości" i "cenie" oraz zmiany formatu
  numeracji dokumentów magazynowych,
- prowadzi kartotekę kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM,
- wersja DOS i Windows.


Zamówienia:
System umożliwia składanie zamówień dla wybranego producenta/dostawcy
określonych towarów pod zamówieni konkretnego Klienta oraz kontrolę
realizacji tego zamówienia. Zamówienie można wysłać również drogą elektroniczną.Dokumenty:
- System realizuje obsługę obrotu magazynowego. Dokumenty magazynowe
  mogą być wystawiane w drodze dyspozycji materiałowej przygotowanej
  przez odpowiednie służby i realizowane przez magazyniera przy faktycznym
  przyjęciu lub wydaniu materiału z magazynu, będą wystawiane bezpośrednio
  przez magazyniera. System generuje w sposób automatyczny wszystkie
  dokumenty obrotu materiałowego i na bieżąco aktualizuje kartotekę stanów
  magazynowych.
- Kartoteka stanów magazynowych:
- Podsystem zapewnia pełna ewidencje stanów i obrotów magazynowych i rozliczanie
  ilościowo - wartościowe materiałów.
- Przecena towarów:
- Przecena jest realizowana na określony dzień, dla wskazanych magazynów
  i wybranych materiałów wg podanej ceny lub wskaźnika.
- Raporty:
- System umożliwia tworzenie wszechstronnych raportów i analiz ze stanów i obrotów
  magazynowych dla potrzeb księgowości.


Inwentaryzacja:
- W systemie generowane są dokumenty: arkusze spisu z natury oraz zestawienie
  różnic inwentaryzacyjnych, będące wynikiem rozliczenia inwentaryzacji.
- Możliwe jest automatyczne utworzenie dokumentów magazynowych dla niedoborów
  lub nadwyżek inwentaryzacyjnych i ich automatyczne zaksięgowanie.

 

MAGAZYN + SPRZEDAŻ
Standard
Pro
Ultimate
 Magazyn
x
x x
 Inwentaryzacja x
x
x
 Współpraca z drukarkami kodów kreskowych,  kolektorami danych x x x
 Wersja korporacyjna   x x
 Przelewy   x x
 Kasa   x x
 Fakturowanie     x
 Menadżer aukcji Allegro      x
 Współpraca z drukarką fiskalną      x
 Wersja dla Biur Rachunkowych     x

 Zrzuty progr
amu:

Magazyn
Kontrahenci
Kartoteka towarów
Inwentura
Fv
Rejestr Vat
Nota księgowa
GMM Ustawienia

 wersja demo:


Program
Wersja demo / Windows
E-sklep 
Gospodarka materiałowa z fakturowaniemFides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved