Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Rejstr Gruntów

Dzierżawa Gruntów - Program rejestrujący grunty wydzierżawione w układzie Gmin, dzierżawców, działek, użytków.

Program oferuje

- Kontrola sald,
- Rozliczenia, raporty, faktury, klakulator odsetek,
- Wystawiane wezwań do zapłaty, Potwierdzeń salda, Noty odsetkowe,
- Rejestrowanie naliczeń i wpłat każdego dzierżawcy,
- Wydruki umów oraz naliczanie opłat dzierżawnych,
- Historia dzierżaw i wysokości opłat,
- Dowolną liczbę użytkowników zabezpieczoną hasłami,
- Tworzenie skompresowanych kopii baz danych oraz możliwość ich
  odbudowy na podstawie zachowanych plików,
- Wersja DOS.

 

Program
Wersja demo / Windows
Rejestr Gruntów
[w przygotowaniu]
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved