Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Środki trwałe

Środki Trwałe - Eksploatacja programu polega na rejestrowaniu ruchu odpowiednich dokumentów, z którymi są związane środki trwałe. Amortyzacje podatkową czy umorzenia bilansowe program nalicza automatycznie.


Program oferuje

- możliwość definiowania dowolnej liczby kartotek,
- umorzenia bilansowe i amortyzację podatkową prowadzoną niezależnie,
- przerzuty ŚT między zakładami /działami/,
- kartę inwentarzową, odpisy jednorazowe, liniowe, degresywne,
- możliwość odtworzenia dowolnych dokumentów w dowolnym czasie,
- pełną historię dokonywanych operacji,
- przeglądanie przebiegu amortyzacji z dowolnego roku obrachunkowego
  z uwzględnieniem BO, BZ zwiększeń i zmniejszeń wartości i umorzeń,
- roczny plan amortyzacji,
- podział ŚT na własne/obce, ŚT refundowane,
- umorzenia w miesiącu zakupu lub miesiącu następnym,
- czasowe zawieszenie naliczania umorzeń i amortyzacji, 
- możliwość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji z wykorzystaniem
  kolektora danych. Współpraca z drukarkami kodów kreskowych. Wydruk
  etykiet,
- przyporządkowanie ŚT do miejsca użytkowania, osoby /dzierżawcy/,
  stanowiska kosztów,
- definiowanie parametrów celem automatycznego przesyłania
  noty księgowej do systemu Fk,
- dowolną liczbę użytkowników zabezpieczoną hasłami,
- tworzenie skompresowanych kopii baz danych oraz możliwość ich odbudowy
  na podstawie zachowanych plików,
- możliwość identyfikacji osoby dokonującej zmian w dokumentach.
 ŚRODKI TRWAŁE
Standard
Pro
Ultimate
Środki Trwałe
x
x x
Inwentaryzacja x
x
x
Współpraca z drukarkami kodów kreskowych, kolektorami danych   x x
Wartości Niematerialne i Prawne   x x
Wersja korporacyjna   x
Wersja dla Biur Rachunkowych     x
Środki Niskocenne     x
Wersja wielozakładowa     x

Zrzuty progr
amu:


 

Wersja demo:


Program
Wersja demo / Windows
E-sklep
Środki trwałeFides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved