Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Płace z kadrami

Płace z kadrami - to w pełni profesjonalny, uniwersalny i nowoczesny system. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Wybór naszego programu zapewni państwu:

- Kompleksową obsługę płacowo-kadrową firmy (program daje
  możliwość generowania wszystkich niezbędnych zestawień i dokumentów,
  standardowo przygotowany zestaw składników wynagrodzeń w pełni,
  wystarcza do przeprowadzenia wszystkich naliczeń);
- Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem i obsługą programu
  (intuicyjność i prostota obsługi systemu pozwala na skrócenie czasu
  wdrożenia do minimum);
- Zgodność z często zmieniającymi się przepisami dzięki automatycznym
  aktualizacji programu przez internet (lub pocztą).

Podstawowe możliwości programu:

Ewidencja pracowników
- ewidencja pracowników z podziałem na działy,
- usystematyzowana struktura danych kadrowych Zestawienie stażu pracy,
- historia zatrudnienia,
- ewidencja umów o pracę i przeszeregowań, Wydruk stawek zaszeregowania,
  Umowy na czas okr. Analiza czasu pracy, Zestawienie angaży,
- nagrody jubileuszowe, skierowanie na badania, Skierowanie
  na badania profilaktyczne,
- ewidencja członków rodziny pracowników Dzieci pracowników,
- ewidencja odbycia służby wojskowej przez pracowników,
- ewidencja nagród, kar, szkoleń i kursów pracowników.

Rozliczenie czasu pracy
- miesięczna, i roczna ewidencja czasu pracy,
- karta urlopowa Zestawienie urlopu,
- karta zasiłkowa oraz automatycznym naliczaniem zasiłków,
  i naniesieniem na listę płac.

Naliczanie wynagrodzeń
- elastyczny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych
  wymagań (wg stawki zasadniczej, godzinowej, akordowej,...),
- możliwość naliczania kosztów autorskich dla nauczycieli akademickich,
- unikalny sposób określania składników płac zgodnie z
  regulaminem wynagradzania,
- ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
  Przegląd wprowadzonych list,
- naliczanie i ewidencja innych przychodów, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- rozliczanie pożyczek ratalnych i ewidencja potrąceń.

Ewidencja przelewów ¨wydruk bankowych poleceń
przelewów z wynagrodzeń

- możliwość tworzenia poleceń przelewów elektronicznych,
- współpraca z wieloma systemami bankowymi.

Deklaracje i raporty
- wydruki miesięcznych i rocznych deklaracji:
  PIT-11, PIT-12, PIT-4, PIT-4R, PIT-8A,
- generowanie deklaracji i raportów ZUS,
- współpraca z programem Płatnik ZUS,
- zestawienie do NFZ,
- sprawozdania Z-03, Rb-70,
- Eksport danych do Excela i emaila (jako załącznik).

Zestawienie dokumentów

- zbiorówki i zestawienia wg różnych kryteriów
  Zbiorówka wynagr.w zakł., Zbiorówka wg działów.
- wynagrodzeń do rent i emerytur,
- rozliczenie kosztów z podziałem na zlecenia,
- możliwość współpracy z systemem FK nota księgowa,
- wzory standardowych druków: umowy o pracę, świedectwa pracy,
  zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzenia, umowy zlecenia,
  umowy o dzieło i inne.

 Dostępna Wersja korporacyjna jak i dla Biur Rachunkowych

 

 

 

Program
Wersja demo / Windows
 E-sklep
Płace z kadrami

 

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved