Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Truteń

Truteń - System obejmuje rejestrację i przetwarzanie danych gromadzonych na potrzeby oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół. Przy wykorzystaniu Internetu, upoważnieni do dostępu gromadzonych danych mogą pracować i korzystać z systemu z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.


System jest wykorzystywany przez Hodowców pszczół dla swoich potrzeb, stanowiąc doskonały materiał porównawczy pasieki przez długi horyzont czasowy.

Wykorzystuje go również Wydziału Hodowli Pszczół Krajowego Centrum Hodowlii Zwierząt  w Warszawie w zakresie terenowej oceny pszczół hodowlanych objętych taką oceną.

 


System realizuje następujące funkcje:
Baza - zawiera dane dotyczących Hodowców, pasiek oceny terenowej objętych oceną, bazę pożytków,
Arkusz OT - zawiera obserwacje oraz dane z obserwacji,częściowo eksportowane do bloku Ocena,
Ocena - dotyczy oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół,
Wydruki - generująca wydruki na podstawie wprowadzonych danych.

Podstawowe działania w programie:
- wprowadzanie danych dotyczących hodowców oraz pasiek oceny terenowej,
- wprowadzanie danych dotyczących oceny terenowej w dwóch grupach: testowej i kontrolnej,
- przetwarzanie wprowadzonych danych w celach statystycznych,
- arkusz OT - aktywny arkusz oceny,
- generowanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych do plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych,
- generowanie wydruków w oparciu o wprowadzone i przetworzone dane,
- poruszanie się między oknami płynne, za pomocą klawisza Enter lub Tab.

 

Szczegółowy sposób przeprowadzenia terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół wg Terenowej motodyki oceny pszczół, przewiduje porównywanie grup testowych, tj. matek dostarczonych z pasiek hodowlanych, do grup kontrolnych odmiennych genetycznie, utrzymanych w pasiece oceniającej.W jednej pasiece oceny terenowej można oceniać najwyżej 2 grupy testowe. Grupy kontrolne mogą być zestawiane z materiału "dzikiego ", tj. z matek pszczelich bez pochodzenia hodowlanego, odchowanych w pasiece hodowlanej lub z potomstwa po matkach hodowlanych. Matki w grupach kontrolnych muszą być urodzone w tym samym roku co matki w grupach testowych, a grupa testowa i kontrolna powinny być utrzymane w podobnych warunkach tj. to samo pasieczysko, podobny typ ula.Przy porównywaniu grup testowych do materiału dzikiego obserwujemy często większą różnicę na korzyść grup testowych, niż przy porównaniu do grup o znanym pochodzeniu hodowlanym matek. Aby uniknąć nieprawidłowej interpretacji wyników, analizując wyniki oceny terenowej należy zapoznać się z danymi o grupach kontrolnych i o środowisku, w którym prowadzono ocenę.
Wersja demo

Program
Wersja Windows
E-sklep
Truteń

Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved